Information om åndedrætsværn

Et filtrerende åndedrætsværn kan være en hel- eller halv- eller kvartmaske med udskifteligt filter mod partikler og/eller gasser. Hvis det filtrerende åndedrætsværn er forsynet med en batteridrevet motor (turboudstyr), der blæser luften gennem et eller flere filtre, kan der desuden bruges en hætte som ansigtsdel. Filtrerende åndedrætsværn findes også som filtrerende ansigtsmasker.

 

Arbejdstilsynets KRAV til brug af åndedrætsværn

Brug af åndedrætsværn er en løsning, der kun må benyttes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt.

Arbejdsmiljølovgivningen fastsætter, at sundhedsfarlig luftforurening så vidt muligt skal fjernes på udviklingsstedet, og at påvirkningen fra luftforureningen skal nedbringes så meget, som det er teknisk rimeligt. Hvis påvirkningen ikke kan nedbringes tilstrækkeligt ved hjælp af tekniske foranstaltninger, skal der benyttes åndedrætsværn.

Åndedrætsværn kan dog undertiden benyttes som eneste foranstaltning. Det gælder, hvor arbejdet er kortvarigt eller lejlighedsvist, f.eks. ved rensning eller reparation, samt hvor åndedrætsværnet bruges som midlertidig foranstaltning, indtil en teknisk forbedring nedbringer forureningen tilstrækkeligt.

 

CE Mærkninger til åndedrætsværn:

EN 136:1998

Helmasker

EN 138:1995

Selvsugermasker

EN 140

Halv og kvart masker

EN 143

Partikel filtre

EN 149 + A1:2009

Filtrerende ansigtsmasker til beskyttelse mod partikler

EN 403

Åndedrætsværn til evakueringsbrug

EN 405 + A1:2009

Filtrerende ansigtsmasker med ventiler til beskyttelse mod gasser eller gasser og partikler

EN 12941

Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) samt stive hætter eller hætter

EN 12942

Åndedrætsværn med turboenhed (blæser) samt helmaske, halvmaske eller kvartmaske

EN 14387 + A1:2008

Gasfiltre og kombinerede filtre

EN 14594

Åndedrætsværn – Trykluft – forsynede åndedrætsværn med kontinuert flow

EN 1731

Øjenværn – Øjen- og ansigtsbeskyttelse af nettypen

Oversigt over filtrerende ansigtsmasker

Partikelfiltre inddeles i tre klasser

 Klasse P1 laveffekt-filter

Har den laveste udskillelsesgrad og beskytter derfor kun i begrænset omfang mod støv (faste partikler). Er filtret afprøvet efter EN149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler. Filtret må ikke bruges, hvis grænseværdien for det forurenende stof er under 5 mg/m3.

Eksempler på støvarter, som filtret ikke beskytter imod, og derfor ikke må anvendes imod, er asbestfibre og kvartsstøv.

Klasse P2 middeleffekt-filter

Har en større udskillelsesgrad og beskytter derfor i større omfang. Det kan bruges mod sundhedsskadeligt og giftigt støv, men ikke mod radioaktivt støv, bakterier og virus. Disse filtre kan beskytte alene mod faste partikler eller både mod faste partikler og væskeformige aerosoler. Er filtret afprøvet efter EN149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler.

Klasse P3 højeffekt-filter

Har den største udskillelsesgrad og beskytter som klasse P2 samt mod radioaktivt støv, bakterier og virus. Filtret er normalt til brug mod både faste partikler og væskeformige aerosoler. Er filtret afprøvet efter EN149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler.

Partikelfiltre beskytter aldrig mod gasser og dampe.

 

Hvis filtrene skal benyttes mod andre gasser end de nedenfor nævnte typer, må leverandørens oplysninger følges.

 

Filtertype A beskytter mod dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt over 65°C, f.eks. mineralsk terpentin, toluen, xylen og butylacetat. Filtertype AX beskytter mod dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt på/eller under 65°C efter leverandørens oplysninger. Samtidig udsættelse for andre organiske opløsningsmidler kan påvirke filtrets effektivitet. Filtertype AX findes kun i én klasse. Filtrene er engangsfiltre og skal kasseres samme dag, de har været i brug.

Filtertype B beskytter mod chlor og cyanbrinte o.l. gasser efter leverandørens oplysninger.

Filtertype E beskytter mod svovldioxid o.l. gasser efter leverandørens oplysninger.

Filtertype K beskytter mod ammoniak o.l. efter leverandørens oplysninger.

Der findes filtre, der dækker flere af typerne A, B, E og K samtidig.

Filtertype Hg-P3 beskytter mod dampe fra kviksølv og mod partikler.

Filtertype NO-P3 beskytter mod nitrøse gasser og mod partikler.

Filtertype SX beskytter mod specielle stoffer efter leverandørens oplysninger.

Filtertype Hg-P3 og NO-P3 og SX findes kun i én klasse.

 

Kombinerede partikel- og gasfiltre

Hvis det er nødvendigt at beskytte sig mod både støv og gasser, bruges et kombineret filter bestående af et egnet støvfilter og et egnet gasfilter. Støvfiltret placeres yderst mod forureningen.

Når der forekommer aerosoler, f.eks. ved sprøjtemaling, kan det være en fordel at benytte et forfilter af hensyn til partikelfiltrets holdbarhed.

Turboudstyr – filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser)

Et filtrerende åndedrætsværn kan være forsynet med en turboenhed (blæser), dvs. en batteridrevet motor, der gennem et filter blæser luft ind i åndedrætsværnet. Det gør det nemmere at trække vejret end med filtrerende åndedrætsværn uden turboenhed.

Turboudstyret består af

  • En ansigtsdel, der kan være en hel eller halvmaske, en hætte eller en stiv hætte, f.eks. en hoveddel med tætsluttende visir.
  • En turboenhed (batteridrevet blæser).
  • Egnede filtre.

Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed kan være med partikelfilter, gas/dampfilter eller en kombination af disse.

 

Forurening

Klasse

Filtertype

Farvekode

Beskytter mod

Partikel

P 1

S/SL

Hvid

Støv (i begrænset omfang)

 

P 2

S/SL

Hvid

Sundhedsskadeligt og giftigt støv. Faste partikler eller både faste partikler og væskeformige aerosoler

 

P 3

SL

Hvid

Sundhedsskadeligt og giftigt støv, radioaktivt støv, bakterier, virus. Faste partikler og væskeformige aerosoler

Gas

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

A

Brun

Dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt over 65°C

  

AX

Brun

Dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt på eller under 65°C

  

B

Grå

Chlor, cyanbringe o.l. gasser

  

E

Gul

Svovldioxid o.l. gasser

  

K

Grøn

Ammoniak o.l. gasser

  

Hg-P3

Rød-hvid

Dampe fra kviksølv og partikler

  

NO-P3

Blå-hvid

Nitrøse gasser og partikler

  

SX

Violet

Specielle stoffer

Ny kunde

Udfyld formular, så opretter vi en konto til dig. 

Login