Information om høreværn

Arbejdstilsynets KRAV til høreværn

Når støjbelastningen er over 85 dB(A), skal man anvende høreværn. Høreværn skal bruges i hele perioden, hvor støjen forekommer. Selv kort tids udsættelse for kraftig støj uden høreværn kan give høreskade.

Høreværn er en midlertidig løsning, der anvendes indtil støjen er dæmpet.

Der er meget stor forskel på, hvor effektive høreværn er. Dæmpningsværdierne skal fremgå af emballagen. Vær opmærksom på, at de dæmpningsværdier, der opgives af fabrikanten, er målt under ideelle forhold. Værdierne er derfor større end den dæmpning, der opnås i hverdagen. Anvend kun godkendte høreværn.

Høreværn skal passe brugeren. På samme måde, som vi ikke alle passer de samme sko lige godt, er der stor forskel på, hvordan et høreværn føles og passer.

Høreværn kan være ørekopper eller ørepropper. Ørekopper anbefales til normal daglig anvendelse. De giver den sikreste beskyttelse og færrest problemer, f.eks. med at der kommer snavs ind i øregangen. Ørepropper kan ikke anbefales til normal daglig beskyttelse i meget kraftig støj.

Ørekopper slides, bøjlen kan blive slap og tætningsringen kan ødelægges. Høreværn skal være velholdte og de skal altid bæres, når støjen er der.

CE Mærkninger til høreværn:

Standard EN 352-1

Høreværn med hovedbøjle

Standard EN 352-2

Ørepropper

Standard EN 352-3

Høreværn for hjelmmontage

Standard EN 352-4

Aktive/elektroniske høreværn

Standard EN 352-5

Høreværn med aktiv dæmpning

Standard EN 352-6

Høreværn med audiokommunikation

Valg af høreværn

Et høreværn skal ikke dæmpe mest muligt. Det skal dæmpe tilstrækkeligt. Dæmpning til et niveau på 75–80 dB (A) vil give brugeren mulighed for at kommunikere med omgivelserne og at høre

advarselssignaler.

HML-metoden viser med tilstrækkelig nøjagtighed, hvor meget et høreværn dæmper i et aktuelt støjmiljø. For henholdsvis Høj-, Middel- og Lavfrekvent støj.

SNR (Simplified Noise level Reduction) eller enkelttal for reduktion, er en enkeltværdis-metode til at angive et høreværns generelle dæmpningsevne. SNR-værdierne står i informationsmaterialet fra fabrikanten. Fra den C-vægtede måling trækkes SNR-værdien:

LC – SNR = 103 dB (C) – 27 dB = 76 dB (A)

Grænseværdier ved støjbelastning:

Dette skema indikerer, hvor længe man kan være udsat for en støjbelastning, før der vil opstå skader på hørelsen.

Støjbelastning

Tid

85 dB

8 timer

88 dB

4 timer

91 dB

2 timer

94 dB

1 time

97 dB

30 minutter

100 dB

15 minutter

103 dB

7 minutter

106 dB

3 minutter

109 dB

1,5 minut

124 dB

3,5 sekund

Ny kunde

Udfyld formular, så opretter vi en konto til dig. 

Login