Information om øjenværn

Arbejdstilsynets VEJLEDNING til brug af øjenværn

Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn kan beskytte øjnene imod flyvende partikler, støv og stænk eller kemiske påvirkninger fra syrer og gasser. Det kan også være stråling som f.eks. optisk stråling fra svejsning eller lasere.

Valg af øjenværn skal tage udgangspunkt i en analyse af de risici, der er i forbindelse med arbejdet. Man kan f.eks. stille spørgsmål som:

  • Hvilket arbejde skal udføres?
  • Hvordan ser arbejdspladsen og omgivelserne ud?
  • Hvem skal anvende øjenværnet?

 

Risikovurderingen skal ikke kun omfatte dem, der arbejder med de pågældende processer og materialer, men også dem, der arbejder eller opholder sig i nærheden.

 

CE Mærkninger til øjenværn:

EN 166

Øjenværn – Almene krav

EN 169

Øjenværn – Filtre til svejsning og beslægtede processer

EN 170

Øjenværn – Ultraviolette filtre

EN 171

Øjenværn – Infrarøde filtre

EN 172

Øjenværn – Solbeskyttelsesfiltre

EN 175

Udstyr til øjen- og ansigtsbeskyttelse ved svejsning og lignende processer

EN 207/208

Øjenværn – Filtre og øjenværn til beskyttelse mod laserstråling

EN 379

Øjenværn – Automatiske svejsefiltre

EN 1731

Øjenværn – Øjen- og ansigtsbeskyttelse af nettypen

 

 

Øjenværn skal yde beskyttelse mod en eller flere af følgende typer påvirkning:

Mekanisk

Flyvende splinter eller partikler, f.eks. ved slibe- eller pudsearbejde

Kemisk

Kontakt med skadelige eller ætsende stoffer, f.eks. natronlud eller syre

Optisk

F.eks. ved svejsning, skærmterminalarbejde og ved kontakt med laserstråling

 

 

Forskellige former for øjenværn:

Beskyttelsesbriller: Dækker kun øjnene, slutter ikke tæt, men har sideskjolde.

 

Kapselbriller (Google): Dækker øjenpartiet, kan slutte helt tæt, men kan også være ventilerede og dermed ikke tætte over for væske og gasser.

Skærme: Dækker hele ansigtet, beskytter mod flyvende partikler og lys.

 

 

Øjenværn fremstilles i forskellige materialer med vidt forskellige egenskaber:

Acetat

Et plastmateriale der er særlig egnet til arbejde med kemikalier og opløsningsmidler.

Polycarbonat (PC)

Et stærkt og sejt materiale med den største mekaniske slagstyrke. Materialet er let at ridse og forsynes derfor ofte med en overfladebehærdning. Beskytter mod UV stråler.

Lamineret glas

2 plastflader limet sammen med en plastfilm. Ringe mekanisk styrke men meget ridsefast.

 

Der findes mange forskellige linsetyper og farver. Valg af linsetype afhænger helt af anvendelsesformålet. Nedenfor følger en beskrivelse af anvendelsesmuligheder for forskellige linsetyper.

 

Klar

Anvendes indendørs og under almindelige udendørs lysforhold.

Lyseblå

Anvendes ved vanskelige og dunkle lysforhold. Kontrast forstærkende.

Gul

Anvendes ved vanskelige og dunkle lysforhold. Kontrast forstærkende.

Grå

Anvendes ved behov for dæmpning af sollys.

Spejllinser

Mindsker forskellen mellem lyse og mørke områder samt reducerer reflekser. Alle linsetyper er godkendt i henhold til EN 166 og EN 170.

 

Vejledning til mærkning af stel og linser

 

Anvendelsesområde

Mærkning

Væskeformige aerosoler og stænk

3

Støvpartikler større end 5

4

Gasser og støv indtil 5

5

Svejse-, UV- filter men ikke laserlys eller varmestråling

6

Svejse-, UV-, IR- eller solfilter men ikke laserlys

7

Lysbue ved kortslutning

8

Metalsprøjt og varme legemer

9

 

 

Slagfasthed

Mærkning

Forøget mekanisk styrke 12 m/sek.

S

Slagfast ved påvirkning med lav hastighed 45 m/sek.

F

Slagfast ved påvirkning med middel hastighed 120 m/sek.

B

Slagfast ved påvirkning med høj hastighed 190 m/sek.

A

 

 

Optiske egenskaber

Mærkning

Optisk klasse 1 (sfærisk refraktiv styrke +/- 0.06)

1

Optisk klasse 2 (sfærisk refraktiv styrke +/- 0.12)

2

Optisk klasse 3 (ikke anvendelig ved længere tids brug)

3

Resistent mod ridseskader fra fine partikler

K

Antidug virkning

N

Testet i ekstreme temperaturer

T

Ny kunde

Udfyld formular, så opretter vi en konto til dig. 

Login