Information om beskyttelsesdragter

CE mærkning:

Beskyttelsesdragter har en typeinddeling, der indikerer, hvilken grad af beskyttelse dragten har. Inddelingen går fra type 1–6. Type 1 giver den højeste beskyttelse.

Beskyttelsesdragter skal alle være produceret iht. kategori III for at kunne betegnes som beskyttelsesdragt. Dvs. at der er visse grundkrav til designet af dragten, der skal overholdes.

Er en dragt vedlagt en udførlig brugsanvisning iht. reglerne, men er uden typemærkning, kan den kun anvendes som beskyttelse mod almindeligt snavs.

Følgende piktogrammer er forbundet med beskyttelses beklædning
Type 1
Gastætte dragter: Dragter, der i sig selv er helt tætte, EN 943.

Type 2

Begrænset gas tæt. Dragter, der ved indvendigt overtryk forhindrer støv, væsker og dampe i at trænge ind, EN 943.

Type 3 & 3B

Væsketætte dragter: Dragterne er godkendt til at kunne modstå væsker under tryk f.eks. fra slanger og mundstykker. Dragterne skal have svejsede sømme. Der skal foretages gennemtrængningstest iht. EN 369 for at skaffe viden om beskyttelse i forhold til de enkelte kemikalier, EN 14605. Type 3B beskytter mod biologisk forurenede partikler, EN 14126.

Type 4 & 4B

Spraytætte dragter: Dragterne er godkendt til, at der kan ske mætning af væske, der kan fortætte sig på dragten. Dragterne skal have svejsede sømme. Der skal foretages gennemtrængningstest iht. EN 369 for at skaffe viden om beskyttelse i forhold til de enkelte kemikalier, EN 14605. Type 4B beskytter mod biologisk forurenede partikler, EN 14126.

 Type 5 & 5B

Beskytter mod farligt støv og partikler, EN 13982. Type 5B beskytter mod biologisk forurenede partikler, EN 14126.

Type 6 & 6B

Begrænset stænktæthed. Beskytter hvis der ikke er risiko for direkte væskesprøjt på dragten, EN 13034. Type 6B beskytter mod biologisk forurenede partikler, EN 14126.

Kategori III

Beskrivelse af design for beskyttelsesdragter, der er beregnet til at beskytte mod alvorlige eller fatale risici. Dragterne skal typegodkendes.

 EN 1073-2

Beskytter mod radioaktiv partikelforurening iht. EN 1073-2 (ikke mod radioaktiv stråling).

EN 14126

Beskytter mod biologisk forurenede partikler, EN 14126.

 EN 1149-5

Elektrostatisk beskyttelse iht. EN 1149-5 (med korrekt jordforbindelse)

Ny kunde

Udfyld formular, så opretter vi en konto til dig. 

Login